ערבית כשפה שנייה - המטרה והשגתה

ערבית עבורנו היא מדוברת וספרותית

כשירות טקסטואלית

שימוש בקול

השימוש בתעתיק ככלי עזר זמני בשלבי לימוד הקריאה והכתיבה

בחירת הלהג

קהל היעד

מבנה יחידות הלימוד

האתר הוא חוליה מרכזית ביצירת הגשר שבין בי"ס יסודי לחט"ב
ערבית כשפה שנייה - המטרה והשגתה

מטרת התכנית "יא סלאם" לנתב את הוראת הערבית ולהצעידה למעמד של שפה שנייה ולא של שפה זרה. אתר התכנית מסייע להגביר את החשיפה לשפה הערבית ומאפשר בדרכים חוויתיות לעסוק בערבית עד למצב של נוכחותה כשפה שנייה. הגישה של תכנית "יא סלאם" היא חדישה. בגישה חדישה זו מתייחסים להוראת הערבית על כל צורותיה (השפה הכתובה והדבורה), כי השפה השימושית הרווחת כיום בספרות ובאמצעי התקשורת משלבת בתוך השפה הכתובה, הפצחא, אלמנטים מן השפה הדבורה בכמה להגים. שמה של השפה הערבית הזו أللّغة الدّارجة / أللّغة الـمتداولة, והיא השפה שבה מדברים, קוראים וכותבים הערבים. היא השפה הנפוצה והשגורה אצל הערבים. בבסיס שפה זו ניתן למצוא את הפצחא, האחידה בכל מדינות ערב, ובתוכה שילובים של צורות מן השפה הדבורה בהתאם למוצאו של הדובר או הכותב. מידת שילוב השפה הדבורה בתוך הערבית הספרותית משתנה בהתאם לסיטואציה, לדובר ולהקשר. כדי להצעיד את הוראת הערבית לכדי שפה שנייה, התכנית החדישה מגבירה את החשיפה לשפה על כל צורותיה החל מהשלב הראשון. התכנית מאפשרת לימוד של השפה הערבית הנפוצה, בתחילה על ידי שליטה בסיסית בשפה הדבורה תוך כדי התקדמות בלימוד סימני הכתב. בהמשך ניתן להשתמש בכל אוצר המילים ובמבנים הלשוניים שנרכשו בשפה הדבורה כדי לצעוד בראשית הקריאה והכתיבה. התכנית מבוססת על שילוב שבין הגישה התקשורתית והגישה הטבעית.
לצד שתי גישות דומיננטיות אלה פותחה התכנית לפי התאמות המשקפות את מבנה השפה השמית ואת הקשר של העברית עם הערבית. כמו כן, הושם דגש רב מאוד על פיתוח כישורי חשיבה המתאימים לשפה שמית.

ערבית עבורנו היא מדוברת וספרותית

התכנית "יא סלאם" רואה לנכון לקשור בין הערבית הדבורה והכתובה. לדעת כותבי התכנית (ועל סמך נסיונם רב השנים בהוראה ובהנחיה), התחלה בלימוד השפה הדבורה תוך שילוב של השפה הכתובה היא ההתחלה הנכונה. באופן זה יש ללומדים הישגים מיידיים אשר מעודדים אותם להמשיך בתהליך הלמידה של השפה. היכולת לדבר ולהבין כבר מן השיעור הראשון מגבירה מאוד את המוטיבציה. מיומנות הדיבור קלה בהרבה ממיומנויות הקריאה והכתיבה.
לדעת כותבי התכנית, אין להפריד את לימוד השפה הדבורה מהשפה הכתובה אם המטרה היא להגיע למאזן נכון המשקף את השפה והתרבות בימינו.

כשירות טקסטואלית

בתכנית מונח יסוד למפגש עם כל רובדי השפה, שיחת חולין לצד שיר וסיפור. הלומדים מתרגלים להכיל את כל מורכבות הטקסט החל מהשלב הראשון. דבר זה מפתח אצלם כשירות להבנת טקסט על כל מרכיביו. המונח "טקסט" מתאים בתכנית "יא סלאם" לכל מבע שהוקלט מן השטח, לשירים ולסיפורים, לשילוט, לפתגם ועוד.

שימוש בקול

אתר "יא סלאם" נעשה שימוש בקול כמעט בכל הפעילויות. בחלק מהפעילויות, בעיקר ביחידות הראשונות, יש שימוש בקול יחד עם תרגום או תמונות. בהדרגה, הולך ומתרבה השימוש בקול יחד עם המילה הכתובה בספרותית. מעבר זה נעשה בדירוג מכוון וכאשר התלמיד צועד באתר לפי סדר הפעילויות והיחידות הוא מגיע לפתור פעילויות הכתובות באותיות ערביות ומלוות בקול. בכל הפעילויות ניתן להאזין למילה או המשפט או הקטע כמה פעמים שנדרש. בבניית הפעילות לקחנו בחשבון שהתלמיד יידרש להאזין יותר מפעם אחת, וזו אחת המטרות של השימוש בקול.הקריינות האיטית והחוזרת על עצמה תורמות למבטא התלמיד ולשיפור יכולת ההבעה שלו.
המטרה - להבין טקסט מושמע או כתוב בערבית ברמה הבסיסית בסיס הלימוד בתכנית "יא סלאם" הוא הטקסט הלקוח מתוך המציאות. במציאות כיום הטקסט בערבית יכיל ערבית מדוברת וערבית ספרותית מעורבות יחד במינונים שונים. אם הדובר והנסיבות רשמיים יותר תהא מידת הספרותית רבה יותר מן המדוברת. אם הנסיבות אינטימיות, חבריות, משעשעות או קלילות תהא מידת המדוברת רבה יותר. כמעט ולא נמצא כיום טקסט מושמע או כתוב בערבית יום יומית שהוא על טהרת המדוברת או על טהרת הספרותית. לכן, הטקסטים שבחרנו לתכנית יא סלאם בספר ובאתר משלבים בין המדוברת והספרותית ואף מסייעים ללומד להבין את ההבדלים בינהן ולהתקדם בכל אחת מהן לקראת השגת המטרה שצויינה לעיל: להבין טקסט מושמע או כתוב בערבית ברמה בסיסית.

סוגי הטקסטים המטופלים באתר הם:

 1. שיר (מדוברת)
 2. פתגמים (מדוברת)
 3. שיחות בין שני דוברים (מדוברת)
 4. סיפורים (מדוברת וספרותית)
 5. קטעי וידאו מצולמים מן המציאות (מדוברת)
 6. משפטי תבנית (מדוברת וספרותית)
 7. הוראות נסיעה או הוראות קנייה או הוראות צביעה (מדוברת וספרותית)
 8. שיחה רבת משתתפים (מדוברת)
 9. ריאיון (מדוברת)
 10. כרטיס ביקור (מדוברת וספרותית)
 11. מונולוג (מדוברת)
 12. תיאור תמונה (מדוברת וספרותית)

לכל הטקסטים הנזכרים לעיל הוספנו את מיומנות ההאזנה וניתן להאזין לכולם אין ספור פעמים. מיומנות ההאזנה מלווה את הלומדים משלב החשיפה הראשונה במדוברת, דרך שלבי פענוח האותיות ועד לשלב הקריאה בספרותית.
ניתן לתאר את דרך העבודה להשגת המטרה לעיל בנוסחה הבאה:

טקסט במדוברת+שמע מילים משותפות בין מדוברת וספרותיתספרותית+שמע

כלי עזר נוספים מסייעים להשגת המטרה הזו כגון תמונות, משחקים, סיטואציות תקשורתיות ועוד.
כלי עזר מרכזי שפותח באתר יא סלאם הוא אוצר המילים.
באוצר המילים נכללות כ-700 מילים הלקוחות מתוך האתר. לכל אחת מהמילים כרטיס מידע המכיל: כיצד נשמעת המילה בערבית מדוברת, כתיבתה בתעתיק, כיצד נכתבת המילה בספרותית, צורת הרבים, הטיות בהווה לפעלים, משפט מושמע בערבית כדי להבין א המילה בהקשר של משפט, תרגום המשפט לעברית.
אוצר המילים מאפשר לכל לומד לבחור את רשימת המילים שברצונו לתרגל ולקבל מהמחשב תרגולים של משחקים על רשימה זו שבחר. ניתן לקבל מאת המחשב גם חיווי על מצב ידיעת המילים לאחר תרגול. כלי זה שמכיל את המדוברת ואת הספרותית מהווה מנגנון שבאמצעותו רוכש הלומד את אוצר המילים, ולומד להבחין בין צורת המילה במדוברת ובספרותית. כלי זה מסייע לו בתהליך המעבר מן המדוברת אל הספרותית ותומך בלומד ברכישת הקריאה האוטומטית.
בכל יחידה משולבים תרגילי פענוח ותרגול אותיות המקדמים את הלומד בתהליך רכישת הקריאה. התרגול מתמקד בשני ערוצים: הקשר בין צורת האות הגרפית וצלילה, הקשר בין האות הבודדת ומיקומה במילה.

השימוש בתעתיק ככלי עזר זמני בשלבי לימוד הקריאה והכתיבה

בשלבי הלימוד הראשונים, כאשר הלומדים אינם מכירים עדיין את סימני הכתב, יש צורך לסייע בתרגול אוצר המילים החדש. בשלב זה התרגול מסתייע בתעתיק. התעתיק שנבחר הוא "תעתיק מדעי", כלומר המילה כתובה באותיות עבריות בדיוק כפי שתהיה כתובה בעתיד באותיות ערביות. למשל: המילה מֻדִיר תיכתב כך בתעתיק כדי להפנים כבר מן השלב הראשון את מספר האותיות במילה ואת ניקוד ההתעתיק הינו כלי עזר בלבד. השימוש בתעתיק נעשה ממש במשורה ורק כאשר המטרה שהפעילות תעשה בשטף גוברת על המטרות האחרות. נעשה שימוש בתעתיק במקרים הבאים.
הוראת שיר, הוראת פתגם, מבנה הפועל במדוברת, בכרטיס מילה באוצר המילים.

בחירת הלהג

כידוע, הלהגים בשפה המדוברת רבים מאוד. בספר "יא סלאם" נבחר הלהג הקרוב ביותר לשפה הספרותית, מתוך הלהגים הדבורים בישראל. במהלך הלימוד נחשף התלמיד גם ללהגים אחרים כמו הלהג הלבנוני והלהג המצרי (במיוחד בשירים). לא ניתן לומר כי הלהג שנבחר מאפיין אזור מסוים, משום שהיה רצון להביא את הלומד למצב שבו יבין את כלל הערבים החיים בישראל, למעט הלהג הבדואי.

קהל היעד

התכנית נכתבה עבור בתי הספר היסודיים (כיתות ה-ו). עם זאת, ניתן לתרגל בה תוך התאמה קלה יחסית גם קהלים נוספים כמו מבוגרים או תלמידי חטיבה.

מבנה יחידות הלימוד

בכל יחידת לימוד נמצאים רוב החלקים הבאים:

אוצר המילים של היחידה. בואו נכיר את הנושא - ברמת המשפט או הקטע הקצר. תרגול אותיות חדשות ברמת מילה או ברמת משפט. שיר או סיפור. תרגול נושאי לשון. סיכום חווייתי ואישי. פעילויות היחידה באתר מאפשרות לשלב את התרגול בתוך לימוד הנושא בכיתה לפחות בשנים עד שלושה שיעורים לכל יחידת לימוד. שילוב זה בכל נושא מאפשר הבניה משמעותית של ידע לשוני ותרבותי ויכולת פיתוח של פרספקטיבה מתחילת הנושא עד לסופו. המבנה של היחידה החוזר על עצמו בשינויים קלים מאפשר לתלמידים להעמיק את הידע שלהם בתחומים מסויימים, לדוגמה: תחום הכללים והתחביר. מבנה היחידה מתפתח מן הקל אל המורכב. בכל היחידות יש עיסוק באוצר המילים של היחידה בשלבים הראשונים הן ברמת המילה והן ברמת המשפט. פעילויות אלה תורמות כאשר מתקדמים אל הפעילויות האחרונות של היחידה שבהן עוסקים בטקסטים ובראשית הקריאה והכתיבה.

האתר הוא חוליה מרכזית ביצירת הגשר שבין בי"ס יסודי לחט"ב

באתר ניתן לתרגל את כל האותיות ואת כל המילים הבסיסיות המשותפות למדוברת ולספרותית.
מורים בחטיבת הביניים יכולים להסתמך על מה שתורגל באתר בבואם ללמד את ראשית הקריאה והכתיבה בחטיבת הביניים. תלמידי חט"ב יכולים לתרגל שוב באותן יחידות לימוד שתורגלו בבית הספר היסודי שכן אז התרגול הסתמך בעיקר על ההאזנה למדוברת ועתה ניתן לעשותו במיקוד על הספרותית המופיעה בפעילות. העובדה שהמורה משתמש בחומר האתר כבסיס מהווה עבור התלמיד את נקודת הפתיחה המוכרת והמובנת שממנה ניתן לצמוח. האתר מאפשר לתלמיד החטיבה להמשיך את הטמעת המילים כפי שהיה רגיל ביסודי, דבר המקנה לו ביטחון והתקדמות מהירה יותר. מורי החטיבה יכולים להסתייע בפעילויות האתר כדי ליצור את שלב החזרה על החומר של היסודי מבלי שיצטרכו לחבר דפי עבודה מיוחדים.
באתר המורים משולבים מערכי שיעור המתאימים גם לכיתה ז ומתבססים על אותם עקרונות אליהם היה התלמיד רגיל ביסודי.

חזרה לדף הראשי